Projekt, revue slovenskej architektúry – Ostatné jazyky