Prokuratúra (štátne zastupiteľstvo) – Ostatné jazyky