Protokol komunikácie v reálnom čase – Ostatné jazyky