Rašelinisko (prírodná rezervácia) – Ostatné jazyky