Rada Národov Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík – Ostatné jazyky