Rada vzájomnej hospodárskej pomoci – Ostatné jazyky