Republika siedmich spojených provincií – Ostatné jazyky