Ruská sovietska federatívna socialistická republika – Ostatné jazyky