Sýrsko-malankarská katolícka cirkev – Ostatné jazyky