Saharská arabská demokratická republika – Ostatné jazyky