Severoamerická dohoda o voľnom obchode – Ostatné jazyky