Slovenské štátne rady a vyznamenania – Ostatné jazyky