Spartakovo povstanie (Rímska ríša) – Ostatné jazyky