Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Ostatné jazyky