Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej – Ostatné jazyky