Talianske kráľovstvo (1861 – 1946) – Ostatné jazyky