Televízne digitálne pozemské vysielanie – Ostatné jazyky