Tranzistor riadený poľom s hradlovou oxidovou vrstvou – Ostatné jazyky