Ukrajinská sovietska socialistická republika – Ostatné jazyky