Ukrižovanie svätého Petra (Caravaggio) – Ostatné jazyky