Uzavretá sústava (výmena energie) – Ostatné jazyky