Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie – Ostatné jazyky