Viedenský dohovor o diplomatických stykoch – Ostatné jazyky