Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 – Ostatné jazyky