Voľby do Federálneho zhromaždenia v Česko-Slovensku v roku 1992 – Ostatné jazyky