Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 1994 – Ostatné jazyky