Voľby do Slovenskej národnej rady v roku 1964 – Ostatné jazyky