Voľby do Slovenskej národnej rady v roku 1990 – Ostatné jazyky