Voľby do Snemu Slovenskej krajiny v roku 1938 – Ostatné jazyky