Voľby do orgánov samosprávnych krajov na Slovensku v roku 2005 – Ostatné jazyky