Vojenské vzdušné sily Ruskej federácie – Ostatné jazyky