Wikipédia:Nenarušujte Wikipédiu kvôli ilustrácii tvrdenia – Ostatné jazyky