Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe – Ostatné jazyky