Zbor povereníkov Slovenskej národnej rady od 1. septembra 1944 do 4. septembra 1944 – Ostatné jazyky