Zemetrasenie v Arménsku v roku 1988 – Ostatné jazyky