Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu – Ostatné jazyky