Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele – Ostatné jazyky