Zoznam nositeľov Wolfovej ceny za chémiu – Ostatné jazyky