Zoznam nositeľov Wolfovej ceny za fyziku – Ostatné jazyky