Zoznam nositeľov Wolfovej ceny za medicínu – Ostatné jazyky