Zoznam východofranských kráľov, nemeckých kráľov a rímsko-nemeckých cisárov – Ostatné jazyky