Otvoriť hlavné menu

Zmeny

* 500 000 BP
* 450 000 BP/400 000 BP (400 000 BP obyčajne znamená dolnú hranicu datovania nálezu Sima de los Huesos)
* 300350 000 bpBP
* 300 000 BP
* začiatok MIS 7 (t. j. cca od 250 000 BP)
Anonymný používateľ