C (programovací jazyk): Rozdiel medzi revíziami

 
<pre> printf("hello, world\n");</pre>
Tento riadok ''volá'' -- vyhľadá a následne vykoná kód -- funkcie zvanej <code>[[printf]]</code>, ktorá bola deklarovaná vo vloženom (pomocou direktívy include) hlavičkovom súbore <code>stdio.h</code>. Počas tohto volania sa funkcii <code>printf</code> poskytne jediný argument, reťazcový literál <code>"hello, world\n"</code>. Jeho časť <code>\n</code> je tzv. ''escape sekvencia'', ktorá sa preloží na znak EOL -- end-of-line --, ktorý má posunúťposunie kurzor nav termináli na začiatok nasledujúceho riadku. Návratová hodnota funkcie <code>printf</code> je typu <code>int</code>, ale volajúci kód ju nepoužíva, a preto sa ignoruje.
 
<pre> return 0;</pre>
Anonymný používateľ