C (programovací jazyk): Rozdiel medzi revíziami

Adresu ľubovoľnej premennej (ale aj funkcie) je možné získať použitím operátora získania adresy (<code>&</code>). Výsledkom je pointer na typ premennej s hodnotou adresy premennej, v prípade funkcií je to adresa funkcie. Príklad zaobchádzania s pointermi:
 
DeklarujemeDefinujeme celočíselné premenné s názvami ''A'' a ''B'':
int A, B;
Nastavíme hodnotu premennej ''A'' na hodnotu 5:
Anonymný používateľ