C (programovací jazyk): Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 29 bajtov ,  pred 14 rokmi
 
Dnes sú primárnymi rozdielmi medzi týmito jazykmi:
* <code>'''inline'''</code> -- [[inline funkcie]] sú v C++ v globálnom pohľade a v C v pohľade súboru (tzv. statický) v C. Zjednodušene povedané to znamená, že v C++ akákoľvek definícia inline funkcie (mimo preťažýených funkcií C++) musí spĺňať "[[One Definition Rule]]" (ODR) C++, čo vyžaduje, že buď bude jediná definícia každej inline funkcie alebo že všetky definície budú sémanticky ekvivalentné; ale v C môže byť jedna inline funkcia definovaná odlišne v rozličných ''prekladových moduloch'' (prekladový modul zvyčajne zodpovedá [[počítačový súbor|súboru]]).
* Kľúčové slovo <code>'''bool'''</code> v C99 je v oddelenom hlavičkovom súbore, <code>'''<stdbool.h>'''</code>. Predchádzajúce štandardy C nedefinovali typ boolean, a tak boli na jeho simuláciu používané rozličné (vzájomne nekompatibilné) metódy.
* Znakové konštanty (uzatvorené v [[apostrof]]och) majú v C veľkosť <code>int</code> a V C++ veľkosť <code>char</code>. Takže v C <code>sizeof('a') == sizeof(int)</code>; v C++ <code>sizeof('a') == sizeof(char)</code>. Ale aj tak ani v C nikdy neprekročia hodnotu uchovateľnú typom <code>char</code>, takže <code>(char)'a'</code> je bezpečným pretypovaním.
Anonymný používateľ