Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov: Rozdiel medzi revíziami