Aktivita (termodynamika): Rozdiel medzi revíziami

(nove heslo)
 
 
== Matematická definícia ==
:<math>a_i = \frac{f_i}{f^{o}_i}</math>
 
kde:
:f<sub>i</sub> - je fugacita zložky ''i''
:f<sup>o</sup><sub>i</sub> - je fugacita zložky ''i'' v referenčnom stave
 
 
Ak si v definičnom vzťahu aktivity vyjadríme fugacity ako súčin mólového zlomku, fugacitného koeficientu a tlaku systému a za referenčný stav volíme čistu zložku ''i'' za tlaku a teploty systému dodtaneme:
 
:<math>a_i = \frac{x_i\gamma_iP}{1\gamma^{o}_iP} = \frac{\gamma_i}{\gamma^{o}_i}x_i</math>
 
kde:
:<math>\gamma_i</math> - je fugacitný koeficient zložky ''i'' v systéme
:<math>\gamma^{o}_i</math> - je fugacitný koeficient čistej zložky ''i''
 
=== Vzťah medzi chemickým potenciálom a aktivitou ===
163

úprav