Aktivita (termodynamika): Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 190 bajtov ,  pred 13 rokmi
 
== Matematická definícia ==
:<math>a_i = \frac{f_i}{f^{o}_i}</math> ...(1)
 
kde:
Ak si v definičnom vzťahu aktivity vyjadríme fugacity ako súčin mólového zlomku, fugacitného koeficientu a tlaku systému a za referenčný stav volíme čistu zložku ''i'' za tlaku a teploty systému dodtaneme:
 
:<math>a_i = \frac{x_i\gamma_iPgamma^{fug}_i}{1\gamma^{fug-o}_iP} = \frac{\gamma_igamma^{fug}_i}{\gamma^{fug-o}_i}x_i</math>
 
kde:
:<math>\gamma_igamma^{fug}_i</math> - je fugacitný koeficient zložky ''i'' v systéme
:<math>\gamma^{fug-o}_i</math> - je fugacitný koeficient čistej zložky ''i''
:<math>x_i</math> - molový zlomok zložky ''i'' v systéme
 
Aktivita čistej zložky je v súlade s definíciou (1) vždy rovná jednej bez ohľadu na to či sa čistá zložka správa ako ideálna (ako [[ideálny plyn]] ak je plynná) alebo nie.
 
=== Vzťah medzi chemickým potenciálom a aktivitou ===
:<math>\mu_i</math> - je [[chemický potenciál]] zložky ''i''
:<math>\mu^{o}_i</math> - je referenčný [[chemický potenciál]] (napr. čistej zložky ''i'')
 
=== Aktivitný koeficient===
 
Aktivitný koeficient sa definuje nasledovne:
: <math>\gamma_i = \frac{a_i}{x_i}</math>
 
Výhodou zavedenia aktivitného koeficientu je to, že mnohé rovnice odvodené pre ideálne správanie sa zložiek v ktorých vystupuje molový zlomok x<sub>i</sub> platia aj pre reálny stav ak molový zlomok prenásobíme ešte aktivitným koeficientom. Neplatí to však v rovniciach kde výsledok je ovplyvnený neidealnosťou referenčného stavu (nech je ním čistá zložka). Aktivitný koeficient je v tomto prípade v súlade s definíciou jednotkový, potom 1*x<sub>i</sub>=x<sub>i</sub> teda dostaneme rovnicu totožnú s rovnicou ideálneho správania sa hoc čistá zložka nie je ideálna. Väčšina rovníc termodynamiky však popisuje zmenu nejakej veličiny napr. chemického potenciálu a v týchto prípadoch je použitie aktivitného koeficientu správne
 
[[Kategória:Termodynamika]]
163

úprav