Active Directory: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 18 bajtov ,  pred 14 rokmi
active directory, windows 2000,
(active directory, windows 2000,)
(active directory, windows 2000,)
Active Directory taktiež umožňuje zjednodušenú administráciu. To sa dá dosiahnuť používaním Group Policy objektov (GPO) – objektov, ktorými môžte konfigurovať užívateľské nastavenia, od nastavenia pracovnej plochy cez vytváranie rôznych skriptov až po distribúciu softvéru.
 
<p>'''Inštalácia'''<br />
Inštalovať Active Directory alebo vytvárať zo samostatného servera radič domény (domain controller – DC) je to isté. Na servery spustíte dcpromo.exe, čím sa spustí sprievodca (wizard) inštaláciou Active Directory. Po úspešnej inštalácii bude server radičom domény. Akej – to určíte počas inštalácie. Počas inštalácie musíte určiť, kde sa bude databáza nachádzať – na akom disku. Taktiež určíte, kde bude vytvorený systémový zväzok (volume) – ten musí byť umiestnený na NTFS partícii.
Počas samotnej inštalácie Active Directory rozhodujete o tom, či vytváraný radič domény bude ďalším radičom v už existujúcej doméne, alebo vytvárate novú doménu, teda prvý radič pre doménu. Ak vytvárate novú doménu, musíte určiť, či ide o dcérsku (child) doménu v existujúcom doménovom strome alebo budete zakladať strom nový. A nakoniec, ak vytvárate nový strom, môžte ho pripojiť do už existujúceho lesa alebo vytvoriť les nový.
Pomocou dcpromo.exe môžte Active Directory kedykoľvek odinštalovať. Server sa potom stane „obyčajným“ serverom v doméne – member server.
 
<p>'''Databáza'''<br />
Objekty Active Directory sú uchovávané v databáze. Pozrite si adresár %systemroot%\NTDS. Samotná databáza sa nachádza v súbore ntds.dit. Okrem nej je v tomto adresári ešte:
Edb.log súbor, do ktorého sa odkladajú zmeny. Zmeny nie sú priamo zapisované do databázy. V pravidelných časových intervaloch sa zmeny prenesú z edb.log-u do databázy. V prípade, že log súbor je zaplnený (10 MB), premenuje sa na edbxxxx.log a vytvorí sa nový s názvom edb.log.
Anonymný používateľ