Farnosť svätých Petra a Pavla Oponice: Rozdiel medzi revíziami

Obdobie po bitke pri Moháči roku 1526 charakterizuje narastanie Tureckého nebezpečenstva. Osmanská ríša začala systematickú expanziu s cieľom podmaniť si celé Uhorsko. Aj územie Ponitria veľmi skoro pocítilo ťaživú prítomnosť koristníckych osmanských vojenských oddielov, ktoré v priebehu septembra roku 1530 prekročili Dunaj a prenikli popri Hrone, Nitre a Váhu hlboko na územie dnešného Slovenska. Dôsledky ich rabovania plasticky zachytávajú portálne súpisy Nitrianskej stolice z roku 1531. Z nich je zrejmé, že turecké oddiely postupovali po ceste vedúcej z Nitry cez Oponice, Kovarce a Solčany na sever a všetky dediny na tejto ceste takmer úplne zničili ohňom a množstvo ľudí odvliekli do zajatia. Obce Oponice a Súlovce vďaka svojej polohe prežili túto ťažkú pohromu bez väčších strát.
 
Približne v polovici 16. storočia preniká na naše územie učenie ThDr. Martina Luthera (*1483 †1546). Okolité farnosti i farnosť Oponice sa dostávajú pod správu Evanjelickej cirkvi.
 
Dňa 04.04.1570 kráľ Maximilián (1564–1576) vydal súhlas na vzájomnú výmenu majetkov medzi nitrianskym diecéznym biskupom Pavlom Abstemiom-Bornemissom (1557–1579) a Jánom Apponyim.
Anonymný používateľ